Редакция

Русия днес
Осно­ва­тел и член
на Све­тов­ната асоци­ация
на рус­ката преса

Издава

„Българо-​руски
информаци­о­нен пул“ ООД
Изда­тел
Свет­лана Шарен­кова
Упра­ви­тел на БРИП ООД
Редакци­о­нен съвет
пред­се­да­тел

Проф. д. ик. н.
Димитър Ива­нов
Екипът
Димит­рина Гергова — Този имейл адрес е защи­тен от спам ботове. Трябва да имате пус­ната JavaScript под­дръжка, за да го видите.
Влади Влад­ков — Този имейл адрес е защи­тен от спам ботове. Трябва да имате пус­ната JavaScript под­дръжка, за да го видите.
Свет­лана Михова — Този имейл адрес е защи­тен от спам ботове. Трябва да имате пус­ната JavaScript под­дръжка, за да го видите.
Свет­лана Тютюн­джи­ева — Този имейл адрес е защи­тен от спам ботове. Трябва да имате пус­ната JavaScript под­дръжка, за да го видите.
Петя ДИМИТ­РОВАТози имейл адрес е защи­тен от спам ботове. Трябва да имате пус­ната JavaScript под­дръжка, за да го видите.

Корек­тор руски език Галина ЩЕРЕВА
Корек­тор българ­ски език Дани­ела Василева
Фото­репор­тер
Валя Чрън­кина

Компютърен дизайн
Свет­лана Гюрова

Адрес на редакци­ята:
Бълга­рия, 1504 София,
бул. „Евлоги Георгиев“ 169.
Теле­фон: 0879545297,
факс 9442626
e-​mail: Този имейл адрес е защи­тен от спам ботове. Трябва да имате пус­ната JavaScript под­дръжка, за да го видите.
Бан­кова сметка IBAN,
BG13RZBB91551060220314,
Бан­ков код BIC,
RZBBBGSF
Райфай­зен­банк АД