Печат

Едмонд Назарян донесе първото злато на България и стана европейски шампион по борба

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Спорт

Род­ната надежда в бор­бата Едмонд Наза­рян, който е бълга­рин с армен­ски корени, постигна огромна победа за Бълга­рия, пече­лейки зла­тото на Европе­йското първен­ство в Рим. 18-​годишният Наза­рян дебю­тира повече от успешно на пър­вото си голямо първен­ство при мъжете и вдъхна надежда на фено­вете, че българ­ската борба е жива, съобщи Gong​.bg.

Във финал­ната схватка в катего­рия до 55 кг бълга­ринът се наложи над представителя

Печат

Едмонд Назарян: Да съм шампион е в кръвта ми

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Спорт

„Много оби­чам да ста­вам шампион. Това е в кръвта ми. Пре­даде ми го баща ми”, това бяха първите думи пред БНР на 18-​годишния Едмонд Наза­рян, след като спе­чели тит­лата в катего­рия 55 килограма на европе­йското първен­ство по борба, което се про­вежда в Рим.

Мисля, че оча­к­вах тази титла. Изля­зох да стана шампион, нищо че това ми беше първо състе­за­ние при

Печат

Норвежки медии: Болшунов е един от най-силните скиори в историята

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Спорт

Нор­веж­кият пор­тал Dagbladet оцени пред­ста­вя­нето в текущия сезон на рус­кия ски бегач Алек­сандър Болшунов.

23-​годишният Алек­сандър Болшу­нов е един от най-​силните ски бегачи, които познава този вид спорт. През тази година той спе­чели по-​голямата част от дистанци­он­ните гонки. Масо­вият старт на 15 км стана него­вата четвърта поредна победа. Той прави

Печат

Драчов обяви състава на Русия за Световното по биатлон

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Спорт

Ръко­во­ди­те­лят на Съюза на биат­ло­ни­стите на Русия Вла­ди­мир Дра­чов обяви състава на рус­кия наци­о­на­лен отбор за Све­тов­ното първен­ство. Тур­нирът започна в четвъртък в ита­ли­ан­ския Ант­холц и ще продължи до 23 февруари.

Мъж­кият отбор на Све­тов­ното първен­ство пред­ста­вят Алек­сандър Логи­нов, Мат­вей Ели­сеев, Евге­ний Гара­ни­чев, Еду­апд Латипов, Никита