Печат

Американската изключителност се оказа под удара на Русия

Станахме свидетели на официално признание от страна на висши чинове в Пентагона на факта, че САЩ са загубили неоспоримото техническо превъзходство и изостават във военната област от Русия. Нанесен е сериозен удар върху самолюбието на военнополитическия елит на САЩ и по мирогледа за американската изключителност, според който Америка заема особено място сред другите народи

САЩ нямат повече неоспоримо